Kennbuchstabe PS ccm Bauzeit Modell Bemerkung Zylinder
ABH 280 4200 07/93-11/93 AUDI V8 CN./PR-K8L:V8 8
ABH 280 4200 08/91-11/93 AUDI V8 PR-K8L:V8 8
ABH 280 4200 08/91-11/93 AUDI V8 V8 8
PT 250 3600 08/89-07/90 AUDI V8 AUS:V8 8
PT 250 3600 08/90-07/91 AUDI V8 PR-K8L:V8 8
PT 250 3600 10/88-11/93 AUDI V8 V8 8